Back to top

Nové informace na daňových dokladech

Vážení zákazníci,

pro větší přehlednost vašeho vyúčtování, jsme malinko upravili informace v daňových dokladech.

Nově zde navíc najdete informace o zúčtovacím období, kterého se doklad týká. Dále pak
samostatně uvidíte částku za dané zúčtovací období a případně částku zahrnující nedoplatky z předcházejících období.

Upozorňujeme, že je vždy nutné zaplatit sumu v kolonce Částka k úhradě, která je promítnuta i v QR kódu v rámci e-mailu i dokladu.

Přejeme úspěšné obchodování.
Vaše Aukro

Zvěřejněno 31.7.2020

Short URL

novinky.aukro.cz/node/765