Back to top

Plánovaná změna Obchodních podmínek k 10. 8. 2020

Vážení uživatelé,

dne 10. 8. 2020 dojde k úpravě našich Obchodních podmínek.

Změny se týkají bodu 7 Obchodních podmínek - Provize a poplatky. Přidáváme článek 7.6.

7.6 VYMÁHÁNÍ PROVIZÍ A POPLATKŮ

V případě prodlení Uživatele se zaplacením provize provozovatele (ve smyslu čl. 7.1) nebo poplatků (ve smyslu čl. 7.2) může Provozovatel své pohledávky za Uživatelem vymáhat v občanskoprávním řízení. Předmětem vymáhání mohou být jak provize provozovatele nebo poplatky (dále jen „pohledávka“ nebo „jistina pohledávky“), tak i příslušenství pohledávky sestávající z i) úroků a ii) nákladů spojených s uplatněním pohledávky (dále jen „příslušenství pohledávky“). V případě občanskoprávního řízení náleží Provozovateli v případě úspěšného sporu také náklady řízení.

7.6.1 Provozovateli náleží v případě vynaložení nákladů spojených s uplatněním pohledávky před zahájením občanskoprávního řízení navíc také paušální poplatek a Uživatel je povinen jej Provozovateli zaplatit spolu s jistinou pohledávky. Tento paušální poplatek kompenzuje náklady vzniklé Provozovateli s vypracováním a odesláním písemné upomínky (předžalobní výzvy) Uživateli, a to ve výši, jak je uvedeno níže:

a) 350,- Kč v případě pohledávky nepřevyšující 10.000,- Kč, kdy Uživatel je spotřebitelem;

b) 450,- Kč v případě pohledávky od 10.000,- Kč a výše, kdy Uživatel je spotřebitelem;

c) 1.200,- Kč ve všech případech, kdy Uživatel je současně Prodejce – podnikatel (má zřízen Podnikatelský účet), nebo v případech, kdy obchoduje způsobem naplňujícím znaky výkonu podnikatelské činnosti dle § 420 a 421 NOZ, aniž by si Uživatel zřídil Podnikatelský účet, a to v souladu s § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

S přáním příjemného dne,

Vaše Aukro

Zvěřejněno 27. 7. 2020

Short URL

novinky.aukro.cz/node/761