Back to top

Plánovaná změna Obchodních podmínek k 7. 5. 2021

Vážení uživatelé,

dne 7. 5. 2021 dojde k úpravě našich Obchodních podmínek.

Rozšiřujeme informace o způsobu vyúčtování pro země mimo EU. Přidáváme článek 1.3.5 do sekce Provizní podmínky a sazebník poplatků:

1.3.5 Pro poplatky účtované Prodejcům ze třetích zemí mimo Evropskou unii se uplatní nulová daň z přidané hodnoty. Platí, že koncová cena je v takovém případě stejná jako v případě tuzemských Prodejců.

Upravujeme podmínky spolupráce s prodejci A+. Rušíme bod 1.5.2 v sekci Pravidla účasti na programu Aukro+:

1.5.2 Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zajištění doby odpovědi ze strany týmu zákaznické péče v písemné formě do 12 hodin od okamžiku doručení požadavku Partnera. Současně Provozovatel zajistí fungování VIP telefonní linky.

 

S přáním příjemného dne,

Vaše Aukro

Zveřejněno 22. 4. 2021

Short URL

novinky.aukro.cz/node/908