Back to top

Posun času na Aukru

Vážení klienti,

dnes v noci proběhne posun času, proto zde uvádíme základní informace k fungování vystavení nabídek:

    1. nabídky začínající před změnou času a končící po změně času
        - u těchto nabídek se čas konce zkoriguje ve smyslu posunu času
            : při změně z letního na zimní (vrací se čas), je čas konce o hodinu menší oproti času vystavení
            : příklad: nabídka začínající 26.10.2017 ve 20:00 letního času s trváním na 3 dny skončí 29.10.2017 v 19:00 zimního času

    2. nabídky plánované před změnou času tak, že začínají a končí po změně času
        - u těchto nabídek se čas začátku zadaný přes formulář nekoriguje, přestože mezi naplánováním a vlastním začátkem dojde ke změně času
            : příklad: nabídka plánovaná 26.10.2017 tak, aby začala 29.10.2017 v 11:00, začne skutečně 29.10.2017 v 11:00 zimního času

Vaše Aukro

Short URL

novinky.aukro.cz/node/454