Back to top

Přehled změn v našich Obchodních podmínkách

Vážení zákazníci,

chtěli bychom vás informovat o  všech změnách v našich Obchodních podmínkách souvisejících s přechodem na nové Aukro.

SOUHRN ZMĚN PROVEDENÝCH V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH AUKRA

1)    Stránka informace od Prodejce nebude při spuštění „nového“ Aukra k dispozici. V této souvislosti dochází k úpravě a přejmenování stávající přílohy OP „Pravidla provozování stránky "INFORMACE OD PRODEJCE", systém komentářů“ na „Pravidla udělování komentářů“.

2)    PayU – odstraněna možnost platby a vybírání peněz složenkou, zrušení dolního limitu 100 Kč pro úhradu Aukro poplatků prostřednictvím platební karty. V této souvislosti nepůjde provést žádný doplatek. V čl. 4.5 dochází k úpravě lhůt v případech, kdy Uživatel změní svůj bankovní účet pro zasílání plateb, popř. kdy existuje podezření na neoprávněný požadavek výběru peněžních prostředků Uživatelem. PayU je nově oprávněno pozdržet výplatu peněžních prostředků ve výše uvedených případech po dobu nezbytně nutnou k vyřešení daného případu. V čl. 4.12 byla provedena změna ve způsobu oznamování skutečnosti, kdy platba získá status „dokončeno“. Nově bude o této skutečnost uživatel obeznámen e-mailem.

3)    Zrušení Programu pro ochranu práv třetích osob (POP).

4)    Zrušení Centra sporů.

5)    Zrušení černé listiny – uživatelé nebudou mít možnost vyřadit vybrané uživatele z účasti na svých nabídkách.

6)    Doplněna informace o základních povinnostech prodejců ohledně EET (čl. 1.4.4 Pravidla nabízení zboží na Aukru).

7)    Uvolnění podmínek pro využití tzv. zvýrazňovacích nástrojů v jednotlivých kategoriích (nově nelze použít tyto nástroje pouze pro nabídky zařazené v kategorii Erotika) viz čl. 2.5.4 přílohy Pravidla nabízení zboží na Aukru

8)    Za účelem podpory prodeje zboží svých uživatelů je Aukro oprávněno publikovat nabídky uživatelů včetně souvisejících fotografií prodávaného zboží na stránkách třetích osob (čl. 2.8.1 přílohy Pravidla nabízení zboží na Aukru)

9)    Ověřování uživatelů nebude probíhat prostřednictvím tzv. aktivačního kódu, ale prostřednictvím ověřovací platby bezhotovostním převodem z bankovního účtu příslušného uživatele, popř. ověřením jeho totožnosti dle občanského průkazu či na základě speciálního formuláře obsahujícího ověřený podpis daného uživatele (čl. 2.3. Přílohy Pravidla registrace a ověřování uživatelů).

10)    V případě, že bude uživatel v prodlení s úhradou provize nebo poplatků, nebude oprávněn vystavovat nabídky prostřednictvím svého uživatelského účtu až do doby úhrady všech svých splatných i nesplatných závazků (čl. 5.3.2).

11)    V případě vložení nabídky na 30 dní bude výše poplatku za vložení nabídky navýšena o 0,20 Kč (čl. 8.1.2)

12)    Obsah stávající přílohy „Registrace a ochrana osobních údajů“ bude pro větší přehlednost rozdělena do dvou nových příloh „Pravidla registrace a ověřování uživatelů“ a „Pravidla ochrany osobních údajů“.

13)    Dochází k odstranění přílohy „Pravidla programu kupujících“. Její obsah bude umístěn na speciální microsite týkající se programu Ochrany kupujících.

14)    Do přílohy Pravidla udělování komentářů bylo vloženo ustanovení o nástroji hodnocení prodeje (čl. 1.3.6)

15)    Do čl. 2.2.5 přílohy – Ochrana osobních údajů bylo vloženo oprávnění spřízněných společností NetDirect s.r.o. a Payu S.A. zasílat uživatelům obchodní sdělení týkající se služeb poskytovaných spřízněnou společností NetDirect. Toto mohou uživatelé samozřejmě kdykoli a zdarma odmítnout.

16)    Do čl. 5.1.7 a 8.3.1 OP vložen specifický režim pro organizování charitativních aukcí ze strany Provozovatele a nabídek s mimořádnou peněžitou či nepeněžitou hodnotou.

17)    Do přílohy Provizní podmínky a sazebník poplatků přidán čl. 6.3.4 upravující časové omezení platnosti speciálního bonusu přiděleného Aukrem.

18)    Do OP přidán nový článek 3.2.3 zdůrazňující povinnosti Uživatelů, co zakoupili v rámci nabídek zboží.

 

 

Short URL

novinky.aukro.cz/node/415