Back to top

Úprava pravidel pro omezení prodeje z důvodu neuhrazených poplatků

Vážení zákazníci,

počínaje 1.9.2018 upravujeme výši částky, od které při neuhrazení faktury dojde k omezení Vašeho Aukro účtu. Tato částka se snižuje z původních 50 Kč na 10 Kč.  V souvislosti s tímto krokem rušíme bod 5.1.3. v příloze Provizní podmínky a sazebník poplatků našich Obchodních podmínek. 

Pokud tedy dlužná částka vyúčtování přesáhla 10 Kč, je třeba ji uhradit do 14 dní od vystavení dokladu. Nezaplatíte-li do konce měsíce, ve kterém byl vystaven doklad, počátkem následujícího měsíce dojde k omezení Vašeho účtu a nebude možné vystavovat nové nabídky k prodeji.

Více informací o tom, kdy a jak hradit vyúčtování, najdete zde.

Vaše Aukro

Short URL

novinky.aukro.cz/node/547