Back to top

Změna Obchodních podmínek od 6.12.2017

Vážení uživatelé,

dne 6.12.2017 dochází k úpravě našich Obchodních podmínek.

Změna se týká  těchto částí:

  •  aktualizace odkazu na Moje Aukro v bodě 7.3.1. Nové znění: Uživatelé jsou povinni hradit provize a poplatky řádně a včas prostřednictvím poštovní poukázky nebo bezhotovostního převodu ve prospěch bankovního účtu Provozovatele, který je uveden na stránce v rámci sekce „Moje Aukro“ https://aukro.cz/moje-aukro/muj-ucet/aktualni-zustatek nebo v Nápovědě, popř. který Provozovatel Uživateli sdělil.
  • přílohy Pravidla nabízení zboží na Aukru. Nově dle bodu 2.5.4 Prodejce není oprávněn při vložení Nabídky do Systému Aukro využít Zvýrazňovacích nástrojů (Hlavní strana, příp. Strana kategorie) v případech, kdy je předmětem Nabídky

       a)    Zboží se symbolikou Třetí říše;
       b)    Zboží náležející do kategorie Erotika;
       c)    Zbraně a munice
       d)    Zboží, jehož nabízení by mohlo být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohlo mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele

Short URL

novinky.aukro.cz/node/464