Back to top

Plánovaná změna Obchodních podmínek k 3. 3. 2021

Vážení uživatelé,

dne 3. 3. 3021 došlo k úpravě našich Obchodních podmínek.

Termín Platba přes Aukro, dosud uváděný ve VOP, se nahrazuje výrazem Bezpečná Aukro platba, který se bude jednotně používat ve všech případech souvisejících s touto formou platby.

Nově přidáváme odstavce:
3.3.10 V případě zaslání Zboží způsobem, který není schopen Prodávající doložit (např. obyčejné psaní nebo obyčejný balík) Provozovatel nebude posuzovat případné spory týkající se doručení či nedoručení zásilky vzniklé mezi Kupujícím a Prodávajícím, a to ani v případě, kdy úhrada transakce probíhala přes Bezpečnou Aukro platbu a Kupující měl možnost zvolit doložitelný způsob přepravy.
3.3.11 V případě, že si Kupující zvolí formu dopravy bez možnosti sledování pohybu zásilky, není pak oprávněn v případě neobdržení  zásilky jakkoliv u Provozovatele reklamovat dodání zásilky, a to ani v případě, že pro platbu zvolil Bezpečnou Aukro platbu.
4.2.15 V rámci Bezpečné Aukro Platby se dále může aplikovat postup, kdy v případě, že Kupující nepřevezme zásilku od přepravce, aniž by to bylo kvůli tomu, že zásilka přišla poškozená, a Kupující toto reklamuje v protokolu přepravce, po vrácení zásilky Prodejci bude Kupujícímu vrácena platba snížená o Prodejcem vynaložené náklady na přepravu.

Měníme znění odstavců 4.2.8 a 4.2.7:

4.2.7 Prodejce je povinen odeslat Zboží, které je předmětem uzavřené kupní smlouvy, Kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do třech (3) pracovních dnů po obdržení oznámení dle čl. 4.2.6. (není-li v konkrétní Nabídce sjednáno jinak).  

4.2.8 Provozovatel vyplatí částku kupní ceny za Zboží uhrazenou na Inkasní účet Kupujícím sníženou o částku provize a poplatků, na něž Provozovateli vznikl nárok, na bankovní účet Prodejce registrovaný v Systému Aukro nejpozději po uplynutí lhůty pro doručení zboží uvedené v konkrétní Nabídce navýšené o 3 kalendářní dny počítáno ode Dne dokončení platby, jestliže:
(i) Kupující prostřednictvím Systému Aukro potvrdil Provozovateli dodání zakoupeného Zboží;
(ii) Provozovatel nebyl prostřednictvím Systému Aukro žádným z dotčených Uživatelů informován o tom, že mezi nimi vznikl spor vyplývající z kupní smlouvy (např. o uplatnění práva z vadného plnění Kupujícím).
V případě, že Kupující Provozovateli ve stanovené lhůtě nepotvrdil dodání zakoupeného Zboží dle bodu (i) tohoto článku a ani nezahájil spor, vyplatí přesto Provozovatel kupní cenu Prodejci.  

S přáním příjemného dne,

Vaše Aukro

Zveřejněno 18. 2. 2021, aktualizováno 5. 3. 2021

Short URL

novinky.aukro.cz/node/893