Back to top

Změna lhůty pro vrácení provize

MIlí Aukráci!

Na základě naší analýzy procesu vrácení provize jsme se rozhodli změnit její průběh.

Lhůtu, po kterou si můžete o vrácení provize požádat, zkracujeme z aktuálních 45 na 30 dní, a to od 18.11.2021 i pro dříve prodané.

To znamená, že po uplynutí lhůty 30 dnů od prodeje si nebudete moci požádat u nabídky o vrácení provize v Moje Aukro.

Váš tým Aukro

Short URL

novinky.aukro.cz/node/937