Back to top

Změna Obchodních podmínek k 15. 9. 2022

Milí Aukráci,

chceme Vás informovat o řadě změn v Obchodních podmínkách, kterými je upřesňujeme, zohledňujeme současný stav systému a v některých případech rozšiřujeme.

Přímo ve VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH PROVOZU A UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU AUKRO přidáváme bod 2.1.6, který vychází z nařízení Rady EU č. 282/2011 a upřesňuje přístup k zahraničním subjektům jako k osobám povinným či nepovinným k dani.

V části PRAVIDLA NABÍZENÍ ZBOŽÍ NA AUKRU přidáváme bod 2.9.5, který upravuje přístup ke komunikaci mezi uživateli, dále pak rozšiřujeme bod 3.1.1, kde upřesňujeme povinnosti podnikatelů zveřejňovat kontaktní údaje.

Dále v části PRAVIDLA REGISTRACE A OVĚŘOVÁNÍ UŽIVATELŮ v bodě 2.1.3 mažeme informaci o rodném příjmení matky, které se již k obnově hesla nepoužívá. Přibyl zde také bod 2.2.3.5, který se týká zakázaného jednání resp. umělého navyšování cen.

Odstraňujeme bod 1.3.3 v části PRAVIDLA ÚČASTI NA PROGRAMU A+ a přečíslováváme následující body. Jde o odstranění informace o širším uplatnění práv v programu Ochrany Kupujících.

V části PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ KOMENTÁŘŮ A PROVOZOVÁNÍ STRÁNKY „Informace od Prodejce“ jednak rozšiřujeme bod 1.3, kde opět upřesňujeme pro stránku “Informace od prodejce” zákonné povinnosti zveřejňování kontaktních údajů pro podnikatele, jednak rozšiřujeme bod 1.3.3, v němž upřesňujeme, že opakované porušování Obchodních podmínek na stránce “Informace od Prodejce” může vést k blokaci účtu.

Také PROVIZNÍ PODMÍNKY A SAZEBNÍK POPLATKŮ se dočkají drobných změn. Bod 6.1.1. upravuje zvyklosti při vracení provizí. V bodě 8.1.4 informujeme o tom, že v kategorii Reality je poplatek za zveřejní zrušen. Nakonec opravujeme překlep v bodě 8.2.1.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme úspěšné obchodování.
tým Aukro

Zveřejněno: 8. 9. 2022

Kompletní znění nových Obchodních podmínek najdete zde.

Short URL

novinky.aukro.cz/node/967